tr?id=792458910827189&ev=PageView&noscript=1 Branscher A-Ö - | Niaz.se

Sveriges Företagslista AB

 

Branscher A-Ö

Det som visas i sökfunktionen för SNI 2012 används i första hand av Företagsdatabas och Skatteverket.Om du vill veta vilken SNI-kod ditt registrerade företag har, titta på registreringsbeviset från Skatteverket. För att hitta SNI-koder för din verksamhet

SNI
Benämning
1

Jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk

11

Växtodlare av ett- och tvååriga växter

111 , 1110

Odlare av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter

112 , 1120

Risodlare

113

Odlare av grönsaker, rotfrukter m.m.

1131

Potatisodlare

1132

Sockerbetsodlare

1133

Odlare av grönsaker på friland

1134

Odlare av grönsaker i växthus

1135

Svampodlare m.fl.

114 , 1140

Sockerrörsodlare

115 , 1150

Tobaksodlare

116 , 1160

Fiberväxtodlare

119

Odlare av andra ett- och tvååriga växter

1191

Odlare av prydnadsväxter i växthus

1199

Odlare av övriga ett- och tvååriga växter

12

Odlare av fleråriga växter

121 , 1210

Druvodlare

122 , 1220

Odlare av tropiska och subtropiska frukter

123 , 1230

Citrusfruktodlare

124 , 1240

Odlare av kärn- och stenfrukter

125 , 1250

Odlare av andra frukter och bär samt nötter

126 , 1260

Odlare av oljehaltiga frukter

127 , 1270

Odlare av växter för dryckesframställning

128 , 1280

Odlare av kryddväxter, drog- och medicinalväxter

129 , 1290

Odlare av andra fleråriga växter

13 , 130

Odlare av plantskoleväxter

1301

Odlare av plantskoleväxter i växthus

1302

Odlare av plantskoleväxter m.m. på friland

14

Djurskötselföretag

141 , 1410

Mjölkproducenter

142 , 1420

Nötköttsproducenter

143 , 1430

Stuterier och andra hästuppfödare m.fl.

144 , 1440

Uppfödare av kameler och kameldjur

145 , 1450

Får- och getuppfödare

146

Svinuppfödare

1461

Smågrisuppfödare

1462

Slaktsvinsuppfödare

147

Äggproducenter och fjäderfäföretag

1471

Äggproducenter

1472

Fjäderfäföretag

149

Andra djuruppfödare

1491

Renskötare

1492

Uppfödare av sällskapsdjur

1499

Övriga djuruppfödare

15 , 150 , 1500

Blandat jordbruk

16

Serviceföretag till jordbruk och bearbetning av skördade växter

161 , 1610

Serviceföretag till växtodling

162 , 1620

Serviceföretag till husdjurskötsel

163 , 1630

Företag för bearbetning av skördade växter

164 , 1640

Företag för bearbetning av utsäde

17 , 170 , 1700

Jägare och viltvårdare inkl. serviceföretag

2

Skogsbruksföretag

21 , 210

Skogsägare och skogsskötselföretag

2101

Skogsägare

2102

Skogsskötselföretag

2109

Övriga skogsbruksföretag

22 , 220 , 2200

Avverkningsföretag

23 , 230 , 2300

Insamlare av annat vilt växande skogsmaterial än trä

24 , 240

Serviceföretag till skogsbruk

2401

Virkesmätningsföreningar

2409

Övriga serviceföretag till skogsbruk

3

Fiskare och vattenbrukare

31

Fiskare

311

Saltvattenfiskare

3111

Trålfiskare, i saltvatten

3119

Övriga saltvattensfiskare

312 , 3120

Sötvattensfiskare

32

Vattenbrukare

321 , 3210

Fiskodlare, i saltvatten

322 , 3220

Fiskodlare, i sötvatten

5

Kolgruvor

51 , 510 , 5100

Stenkolsgruvor

52 , 520 , 5200

Brunkolsgruvor

6

Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas

61 , 610 , 6100

Industri för utvinning av råpetroleum

62 , 620 , 6200

Industri för utvinning av naturgas

7

Metallmalmsgruvor

71 , 710 , 7100

Järnmalmsgruvor

72

Andra metallmalmsgruvor än järnmalmsgruvor

721 , 7210

Uran- och toriumgruvor

729 , 7290

Andra metallmalmsgruvor

8

Annan industri för mineralutvinning

81

Stenbrott o.d.; sand-, grus-, berg- och lertäkter

811 , 8110

Natur-, kalk- och gipsstensbrott samt krita- och skifferbrott

812 , 8120

Sand-, grus-, berg- och lertäkter

89

Övriga mineralbrott och -täkter

891 , 8910

Brott för kemiska mineral

892 , 8920

Torvtäkter

893 , 8930

Industri för saltutvinning

899 , 8990

Diverse övrig industri för mineralutvinning

9

Serviceföretag till utvinning

91 , 910 , 9100

Serviceföretag till råpetroleum- och naturgasutvinning

99 , 990 , 9900

Serviceföretag till annan utvinning

101

Slakterier och köttvaruindustri

1011

Kreatursslakterier, köttstyckerier

10111

Kreatursslakterier

10112

Köttstyckerier

1012 , 10120

Fjäderfäslakterier

1013 , 10130

Charkuterier och annan industri för köttvaror

102 , 1020 , 10200

Fiskberedningsindustri

103

Frukt-, bär- och grönsaksindustri

1031 , 10310

Potatisindustri

1032 , 10320

Juice- och saftindustri

1039 , 10390

Annan frukt-, bär- och grönsaksindustri

104

Olje- och fettvaruindustri

1041 , 10410

Industri för oljor och fetter

1042 , 10420

Matfettsindustri

105

Mejerier och glassindustri

1051

Mejerier

10511

Ostindustri

10519

Annan mejerivaruindustri

1052 , 10520

Glassindustri

106

Kvarnprodukt- och stärkelseindustri

1061

Kvarnproduktindustri

10611

Kvarnar

10612

Industri för frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter

1062 , 10620

Stärkelseindustri

107

Industri för bageri- och mjölprodukter

1071 , 10710

Bagerier

1072

Knäckebröds- och kexindustri

10721

Knäckebrödsindustri

10722

Industri för kex och konserverade bakverk

1073 , 10730

Industri för pastaprodukter

108

Annan livsmedelsindustri

1081 , 10810

Sockerindustri

1082

Choklad- och konfektindustri

10821

Sockerkonfektyrindustri

10822

Choklad- och chokladkonfektyrindustri

1083 , 10830

Kaffe- och teindustri

1084 , 10840

Industri för senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel

1085 , 10850

Industri för lagad mat och färdigrätter

1086 , 10860

Industri för homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat

1089 , 10890

Övrig livsmedelsindustri

109

Industri för beredda djurfoder

1091 , 10910

Industri för beredda fodermedel

1092 , 10920

Industri för mat till sällskapsdjur

11 , 110

Dryckesvaruindustri

1101 , 11010

Spritdrycksindustri

1102 , 11020

Vinindustri

1103 , 11030

Cider- och annan fruktvinindustri

1104 , 11040

Industri för andra icke-destillerade jästa drycker

1105 , 11050

Ölbryggerier

1106 , 11060

Mälterier

1107 , 11070

Mineralvatten- och läskedrycksindustri

12 , 120 , 1200 , 12000

Tobaksindustri

13

Textilindustri

131 , 1310 , 13100

Garnindustri

132 , 1320 , 13200

Väverier

133 , 1330 , 13300

Blekerier, färgerier, textiltryckerier och andra textilberedningsverk

139

Annan textilieindustri

1391 , 13910

Trikåväverier

1392

Industri för sydda textilvaror utom beklädnadsvaror

13921

Industri för gardiner, sängkläder och linnevaror

13922

Industri för presenningar, tält, segel o.d.

1393 , 13930

Mattindustri

1394 , 13940

Tågvirkes- och bindgarnsindustri

1395 , 13950

Industri för bondad duk

1396 , 13960

Industri för andra tekniska textilier och industritextilier

1399 , 13990

Övrig textilieindustri

14

Beklädnadsindustri

141

Läderbeklädnadsindustri

1411 , 14110

Läderbeklädnadsindustri

1412 , 14120

Industri för arbets-, skydds- och överdragskläder

1413 , 14130

Industri för andra gång- och ytterkläder

1414 , 14140

Industri för underkläder, skjortor och blusar

1419 , 14190

Industri för andra beklädnadsvaror och tillbehör

142 , 1420 , 14200

Pälsindustri

143

Trikåvaruindustri

1431 , 14310

Strumpindustri

1439 , 14390

Annan trikåvaruindustri

15

Industri för läder och lädervaror

151

Garverier; industri för reseffekter, handväskor, skodon o.d.

1511 , 15110

Garverier

1512 , 15120

Industri för reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m.

152 , 1520 , 15200

Skoindustri

16

Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler

161 , 1610

Sågverk och hyvlerier

16101

Sågverk

16102

Hyvlerier

16103

Träimpregneringsverk

162

Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d.

1621 , 16210

Industri för fanér och träbaserade skivor

1622 , 16220

Industri för sammansatta parkettgolv

1623

Industri för andra byggnads- och inredningssnickerier

16231

Industri för monteringsfärdiga trähus

16232

Industri för trädörrar

16233

Industri för träfönster

16239

Industri för övriga byggnads- och inredningssnickerier

1624 , 16240

Träförpackningsindustri

1629

Övrig trävaruindustri samt industri för varor av kork, halm,

16291

Industri för förädlade trädbränslen

16292

Övrig trävaruindustri

16293

Industri för varor av kork, halm, rotting o.d.

17

Massa-, pappers- och pappersvaruindustri

171

Massa-, pappers- och pappindustri

1711

Massaindustri

17111

Industri för mekanisk eller halvkemisk massa

17112

Sulfatmassaindustri

17113

Sulfitmassaindustri

1712

Pappers- och pappindustri

17121

Tidnings- och journalpappersindustri

17122

Annan tryckpappersindustri

17123

Kraftpappers- och kraftpappindustri

17129

Övrig pappers- och pappindustri

172

Industri för pappers- och pappvaror

1721

Industri för wellpapp och pappers- och pappförpackningar

17211

Wellpappindustri

17219

Övrig industri för pappers- och pappförpackningar

1722 , 17220

Industri för hushålls- och hygienartiklar av papper

1723 , 17230

Industri för skrivpapper, kuvert o.d.

1724 , 17240

Tapetindustri

1729 , 17290

Industri för andra pappers- och pappvaror

18

Grafisk och annan reproduktionsindustri

181

Grafisk industri

1811 , 18110

Dagstidningstryckerier

1812

Andra tryckerier

18121

Tidskriftstryckerier

18122

Boktryckerier, övriga tryckerier

1813 , 18130

Prepress- och premediaföretag

1814 , 18140

Bokbinderier m.m.

182 , 1820 , 18200

Företag för reproduktion av inspelningar

19

Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

191 , 1910 , 19100

Industri för stenkolsprodukter

192 , 1920 , 19200

Petroleumraffinaderier

201

Industri för baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i obearbetad form

2011 , 20110

Industri för industrigaser

2012 , 20120

Industri för färgämnen

2013 , 20130

Industri för andra oorganiska baskemikalier

2014 , 20140

Industri för andra organiska baskemikalier

2015 , 20150

Industri för gödselmedel och kväveprodukter

2016 , 20160

Basplastindustri

2017 , 20170

Industri för syntetiskt basgummi

202 , 2020 , 20200

Industri för bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter

203 , 2030 , 20300

Industri för färg, lack och tryckfärg m.m.

204

Industri för rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar

2041 , 20410

Tvättmedelsindustri

2042 , 20420

Parfym- och toalettartikelsindustri

205

Annan kemisk industri

2051 , 20510

Sprängämnesindustri

2052 , 20520

Limindustri

2053 , 20530

Industri för eteriska oljor

2059 , 20590

Industri för övriga kemiska produkter

206 , 2060 , 20600

Konstfiberindustri

21

Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel

211 , 2110 , 21100

Industri för farmaceutiska basprodukter

212 , 2120 , 21200

Läkemedelsindustri

22

Gummi- och plastvaruindustri

221

Gummivaruindustri

2211 , 22110

Industri för däck och slangar; regummeringsindustri

2219 , 22190

Annan gummivaruindustri

222

Plastvaruindustri

2221 , 22210

Industri för plasthalvfabrikat

2222 , 22220

Plastförpackningsindustri

2223 , 22230

Byggplastvaruindustri

2229 , 22290

Annan plastvaruindustri

23

Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter

231

Glas- och glasvaruindustri

2311 , 23110

Planglasverk

2312 , 23120

Industri för bearbetat planglas

2313 , 23130

Industri för buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas

2314 , 23140

Glasfiberindustri

2319 , 23190

Annan glasvaruindustri

232 , 2320 , 23200

Industri för eldfasta keramiska produkter

233

Industri för byggmaterial av lergods

2331 , 23310

Industri för keramiska golv- och väggplattor

2332 , 23320

Industri för murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel

234

Industri för andra porslinsprodukter och keramiska produkter

2341 , 23410

Industri för keramiska hushålls- och prydnadsartiklar

2342 , 23420

Industri för keramiska sanitetsartiklar

2343 , 23430

Industri för keramiska isolatorer o.d.

2344 , 23440

Industri för andra tekniska keramiska produkter

2349 , 23490

Industri för andra keramiska produkter

235

Cement-, kalk- och gipsindustri

2351 , 23510

Cementindustri

2352 , 23520

Kalk- och gipsindustri

236

Betong-, cement- och gipsvaruindustri

2361 , 23610

Industri för byggnadsbetongvaror

2362 , 23620

Industri för byggvaror av gips

2363 , 23630

Industri för fabriksblandad betong

2364 , 23640

Murbruksindustri

2365 , 23650

Industri för fibercementvaror

2369 , 23690

Annan betong-, cement- och gipsvaruindustri

237 , 2370

Stenhuggerier; stenvaruindustri

23701

Byggnadsstenhuggerier; industri för byggnadsstenvaror

23709

Prydnadsstenhuggerier; industri för prydnadsstenvaror

239

Industri för slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter

2391 , 23910

Slipmedelsindustri

2399

Industri för övriga icke-metalliska mineraliska produkter

23991

Sten- och mineralullsindustri

23999

Diverse övrig industri för icke-metalliska mineraliska produkter

24

Stål- och metallverk

241 , 2410 , 24100

Järn- och stålverk

242 , 2420 , 24200

Industri för stålrör

243

Industri för annan primärbearbetning av järn och stål

2431 , 24310

Kalldragerier för stålstång

2432 , 24320

Kallvalsverk för stålband

2433 , 24330

Industri för kallformning av stål

2434 , 24340

Dragerier för ståltråd

244

Metallverk för andra metaller än järn

2441 , 24410

Ädelmetallverk

2442 , 24420

Aluminiumverk

2443 , 24430

Metallverk för bly, zink och tenn

2444 , 24440

Kopparverk

2445 , 24450

Andra metallverk

2446 , 24460

Kärnbränsleindustri

245

Järn- och metallgjuterier

2451 , 24510

Järngjuterier

2452 , 24520

Stålgjuterier

2453 , 24530

Lättmetallgjuterier

2454 , 24540

Andra metallgjuterier

25

Industri för metallvaror utom maskiner och apparater

251

Byggnadsmetallvaruindustri

2511 , 25110

Industri för metallstommar och delar därav

2512 , 25120

Industri för dörrar och fönster av metall

252

Industri för cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall

2521 , 25210

Industri för radiatorer och pannor för centraluppvärmning

2529 , 25290

Industri för andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall

253 , 2530 , 25300

Industri för ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning

254 , 2540 , 25400

Vapen- och ammunitionsindustri

255 , 2550 , 25500

Industri för smidning, pressning, prägling och valsning av metall och för pulvermetallurgi

256

Industri för beläggning och överdragning av metall; verkstäder för metallegoarbeten

2561 , 25610

Industri för beläggning och överdragning av metall

2562 , 25620

Verkstäder för metallegoarbeten

257

Industri för bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror

2571 , 25710

Industri för bestick

2572 , 25720

Industri för lås och gångjärn

2573 , 25730

Verktygs- och redskapsindustri

259

Annan metallvaruindustri

2591 , 25910

Industri för stålfat o.d. behållare

2592 , 25920

Industri för lättmetallförpackningar

2593 , 25930

Industri för metalltrådvaror, kedjor och fjädrar

2594 , 25940

Industri för nitar och skruvar

2599

Övrig metallvaruindustri

25991

Industri för diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för byggändamål

25999

Diverse övrig metallvaruindustri

26

Industri för datorer, elektronikvaror och optik

261

Industri för elektroniska komponenter och kretskort

2611 , 26110

Industri för elektroniska komponenter

2612 , 26120

Industri för kretskort

262 , 2620 , 26200

Industri för datorer och kringutrustning

263 , 2630 , 26300

Industri för kommunikationsutrustning

264 , 2640 , 26400

Industri för hemelektronik

265

Industri för instrument och apparater för mätning, provning och navigering; urindustri

2651 , 26510

Industri för instrument och apparater för mätning, provning och navigering

2652 , 26520

Urindustri

266 , 2660 , 26600

Industri för strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning

267 , 2670 , 26700

Industri för optiska instrument och fotoutrustning

268 , 2680 , 26800

Industri för magnetiska och optiska medier

27

Industri för elapparatur

271

Industri för elmotorer, generatorer och transformatorer samt eldistributions- och elkontrollapparater

2711 , 27110

Industri för elmotorer, generatorer och transformatorer

2712 , 27120

Industri för eldistributions- och elkontrollapparater

272 , 2720 , 27200

Batteri- och ackumulatorindustri

273

Industri för ledningar, kablar och kabeltillbehör

2731 , 27310

Industri för optiska fiberkablar

2732 , 27320

Industri för andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar

2733 , 27330

Industri för kabeltillbehör

274 , 2740 , 27400

Industri för belysningsarmatur

275

Industri för hushållsmaskiner och hushållsapparater

2751 , 27510

Industri för hushållsmaskiner och hushållsapparater

2752 , 27520

Industri för icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater

279 , 2790 , 27900

Industri för annan elapparatur

28

Övrig maskinindustri

281

Industri för maskiner för allmänt ändamål

2811 , 28110

Industri för motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon

2812 , 28120

Industri för fluidteknisk utrustning

2813 , 28130

Industri för andra pumpar och kompressorer

2814 , 28140

Industri för andra kranar och ventiler

2815 , 28150

Industri för lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring

282

Industri för andra maskiner för allmänt ändamål

2821 , 28210

Industri för ugnar och brännare

2822 , 28220

Industri för lyft- och godshanteringsanordningar

2823 , 28230

Industri för kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)

2824 , 28240

Industri för motordrivna handverktyg

2825 , 28250

Industri för maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll

2829 , 28290

Industri för maskiner för allmänt ändamål

283 , 2830 , 28300

Industri för jord- och skogsbruksmaskiner

284

Industri för maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner

2841 , 28410

Industri för verktygsmaskiner för metallbearbetning

2849 , 28490

Industri för övriga verktygsmaskiner

289

Industri för andra specialmaskiner

2891 , 28910

Industri för maskiner för metallurgi

2892 , 28920

Industri för gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner

2893 , 28930

Industri för maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror

2894 , 28940

Industri för maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror

2895 , 28950

Industri för maskiner för produktion av massa, papper och papp

2896 , 28960

Industri för maskiner för gummi och plast

2899 , 28990

Industri för övriga specialmaskiner

29

Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

291 , 2910

Motorfordonsindustri

29101

Personbilsindustri

29102

Lastbilsindustri

292 , 2920 , 29200

Industri för karosserier för motorfordon; industri för släpfordon och påhängsvagnar

293

Industri för delar och tillbehör till motorfordon

2931 , 29310

Industri för elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon

2932 , 29320

Industri för andra delar och tillbehör till motorfordon

301

Skeppsvarv och båtbyggerier

3011 , 30110

Skeppsvarv

3012 , 30120

Fritidsbåtbyggerier

302 , 3020 , 30200

Rälsfordonsindustri

303 , 3030 , 30300

Flygplansindustri

304 , 3040 , 30400

Industri för militära stridsfordon

309

Industri för övriga transportmedel

3091 , 30910

Motorcykelindustri

3092 , 30920

Industri för cyklar och invalidfordon

3099 , 30990

Industri för diverse övriga transportmedel

31 , 310

Möbelindustri

3101

Industri för kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinredningar

31011

Industri för kontors- och butiksmöbler

31012

Industri för kontors- och butiksinredningar

3102

Industri för köksmöbler och köksinredningar

31021

Köksmöbelindustri

31022

Köksinredningsindustri

3103 , 31030

Madrassindustri

3109 , 31090

Annan möbelindustri

32

Annan tillverkningsindustri

321

Industri för smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier

3211 , 32110

Myntindustri

3212 , 32120

Industri för smycken och andra guld- och silversmedsvaror

3213 , 32130

Bijouteriindustri

322 , 3220 , 32200

Musikinstrumentindustri

323 , 3230 , 32300

Sportvaruindustri

324 , 3240 , 32400

Industri för spel och leksaker

325 , 3250

Industri för medicinsk och dental utrustning

32501

Industri för medicinska och dentala instrument och tillbehör

32502

Tandteknikerlaboratorier

329

Övrig tillverkningsindustri

3291 , 32910

Borstbinderier

3299 , 32990

Diverse övrig tillverkningsindustri

33

Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater

331

Reparationsverkstäder för metallvaror, maskiner och apparater

3311 , 33110

Reparationsverkstäder för metallvaror

3312 , 33120

Reparationsverkstäder för maskiner

3313 , 33130

Reparationsverkstäder för elektronisk och optisk utrustning

3314 , 33140

Reparationsverkstäder för elapparatur

3315 , 33150

Reparationsvarv för fartyg och båtar

3316 , 33160

Reparationsverkstäder för flygplan

3317 , 33170

Reparationsverkstäder för andra transportmedel

3319 , 33190

Reparationsverkstäder för annan utrustning

332 , 3320 , 33200

Installationsföretag för industrimaskiner och -utrustning

35

El-, gas- och värmeverk

351

Elverk; elnätföretag; distribution av och handel med elektricitet

3511 , 35110

Elverk

3512 , 35120

Elnätföretag

3513 , 35130

Distribution av elektricitet

3514 , 35140

Handel med elektricitet

352

Gasverk; distribution av och handel med gasformiga bränslen via rörnät

3521 , 35210

Gasverk

3522 , 35220

Distribution av gasformiga bränslen via rörnät

3523 , 35230

Handel med gas via rörnät

353 , 3530 , 35300

Värmeverk m.m.

36 , 360 , 3600

Vattenverk

36001

Vattenverk för grundvatten

36002

Vattenverk för ytvatten

37 , 370 , 3700 , 37000

Reningsverk

38

Avfallshanteringsanläggningar; återvinningsanläggningar

381

Anläggningar för insamling av avfall

3811 , 38110

Anläggningar för insamling av icke-farligt avfall

3812 , 38120

Anläggningar för insamling av farligt avfall

382

Anläggningar för behandling och bortskaffande av avfall

3821 , 38210

Anläggningar för behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall

3822 , 38220

Anläggningar för behandling och bortskaffande av farligt avfall

383

Återvinningsanläggningar

3831

Anläggningar för demontering av uttjänta fordon och maskiner

38311

Anläggningar för demontering av uttjänta fordon

38312

Anläggningar för demontering av elektrisk och elektronisk utrustning

38319

Anläggningar för demontering av övrig kasserad utrustning

3832 , 38320

Anläggningar för återvinning av källsorterat material

39 , 390 , 3900 , 39000

Anläggningar för sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning

41

Byggentreprenörer

411 , 4110 , 41100

Utvecklare av byggprojekt

412 , 4120 , 41200

Entreprenörer för bostadshus och andra byggnader

42

Anläggningsentreprenörer

421

Anläggningsentreprenörer för vägar och järnvägar

4211 , 42110

Anläggningsentreprenörer för vägar och motorvägar

4212 , 42120

Anläggningsentreprenörer för järnvägar och tunnelbanor

4213 , 42130

Anläggningsentreprenörer för broar och tunnlar

422

Anläggningsentreprenörer för allmännyttiga projekt

4221 , 42210

Anläggningsentreprenörer för allmännyttiga projekt inom värme, vatten och avlopp

4222 , 42220

Anläggningsentreprenörer för allmännyttiga projekt inom el och telekommunikation

429

Andra anläggningsentreprenörer

4291 , 42910

Vattenbyggnadsentreprenörer

4299 , 42990

Övriga anläggningsentreprenörer

43

Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer

431

Rivningsfirmor; firmor för mark- och grundarbeten

4311 , 43110

Rivningsfirmor

4312 , 43120

Firmor för mark- och grundarbeten

4313 , 43130

Firmor för markundersökning

432

Elinstallationsfirmor, VVS-firmor och andra bygginstallationsfirmor

4321 , 43210

Elinstallationsfirmor

4322

VVS-firmor

43221

Rörfirmor

43222

Ventilationsfirmor

43223

Kyl- och frysinstallationsfirmor

43229

Övriga VVS-firmor

4329 , 43290

Andra bygginstallationsfirmor

433

Firmor för slutbehandling av byggnader

4331 , 43310

Firmor för puts-, fasad- och stuckatörsarbeten

4332 , 43320

Firmor för byggnadssnickeriarbeten

4333 , 43330

Golv- och väggbeläggningsfirmor

4334

Målerier och glasmästerier

43341

Målerier

43342

Glasmästerier

4339 , 43390

Andra firmor för slutbehandling av byggnader

439

Andra specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer

4391

Byggnadsplåtslagerier och andra entreprenörer för takarbeten

43911

Byggnadsplåtslagerier

43912

Andra entreprenörer för takarbeten

4399

Övriga specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer

43991

Uthyrningsfirmor för bygg- och anläggningsmaskiner med förare

43999

Diverse övriga specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer

45

Handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar

451

Handel med motorfordon och motorcyklar

4511 , 45110

Handel med personbilar och lätta motorfordon

4519

Handel med andra motorfordon utom motorcyklar

45191

Handel med lastbilar, bussar och specialfordon

45192

Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar

452 , 4520

Bilserviceverkstäder

45201

Bilserviceverkstäder, ej specialiserade

45202

Bilplåt- och billackeringsverkstäder; bilglasmästerier

45203

Verkstäder för service av elsystem till motorfordon

45204

Däckserviceverkstäder

453

Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar

4531 , 45310

Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar

4532 , 45320

Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar

454 , 4540 , 45400

Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör

46

Parti - och provisionshandel utom med motorfordon

461

Provisionshandel utom med motorfordon

4611 , 46110

Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat

4612 , 46120

Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier

4613 , 46130

Provisionshandel med virke och byggmaterial

4614

Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg

46141

Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg utom kontorsutrustning och datorer

46142

Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer

4615 , 46150

Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror

4616 , 46160

Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror

4617 , 46170

Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak

4618 , 46180

Provisionshandel med annat specialsortiment

4619 , 46190

Provisionshandel med blandat sortiment

462

Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur

4621 , 46210

Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder

4622 , 46220

Partihandel med blommor och växter

4623 , 46230

Partihandel med levande djur

4624 , 46240

Partihandel med hudar, skinn och läder

463

Partihandel med livsmedel, drycker och tobak

4631 , 46310

Partihandel med frukt och grönsaker

4632 , 46320

Partihandel med kött- och köttvaror

4633 , 46330

Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett

4634 , 46340

Partihandel med drycker

4635 , 46350

Partihandel med tobak

4636 , 46360

Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer

4637 , 46370

Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor

4638 , 46380

Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur

4639 , 46390

Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak

464

Partihandel med hushållsvaror

4641 , 46410

Partihandel med textilier

4642 , 46420

Partihandel med kläder och skodon

4643

Partihandel med hushållsapparater, samt elartiklar

46431

Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater

46432

Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning

46433

Partihandel med inspelade band och skivor för musik och bild

46434

Partihandel med elartiklar

46435

Partihandel med fotografiska och optiska produkter

4644 , 46440

Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel

4645 , 46450

Partihandel med parfym och kosmetika

4646 , 46460

Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror

4647 , 46470

Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar

4648 , 46480

Partihandel med ur och guldsmedsvaror

4649

Partihandel med andra hushållsvaror

46491

Partihandel med sport- och fritidsartiklar

46492

Partihandel med kontorsförbrukningsvaror

46499

Partihandel med övriga hushållsvaror

465

Partihandel med informations- och kommunikationsutrustning

4651 , 46510

Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara

4652

Partihandel med elektronik- och telekommunikationsutrustning

46521

Partihandel med elektronikkomponenter

46522

Partihandel med teleprodukter

466

Partihandel med övriga maskiner och övrig utrustning

4661 , 46610

Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning

4662 , 46620

Partihandel med verktygsmaskiner

4663 , 46630

Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner

4664 , 46640

Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner

4665 , 46650

Partihandel med kontorsmöbler

4666 , 46660

Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning

4669

Partihandel med andra maskiner och annan utrustning

46691

Partihandel med mät- och precisionsinstrument

46692

Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning

46699

Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning

467

Annan specialiserad partihandel

4671 , 46710

Partihandel med bränslen

4672 , 46720

Partihandel med metaller och metallmalmer

4673

Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods

46731

Partihandel med virke och andra byggmaterial

46732

Partihandel med sanitetsgods

4674

Partihandel med järnhandelsvaror och VVS-armatur

46741

Partihandel med järnhandelsvaror

46742

Partihandel med VVS-varor

4675 , 46750

Partihandel med kemiska produkter

4676

Partihandel med andra insatsvaror

46761

Partihandel med industriförnödenheter

46762

Partihandel med emballage

46769

Partihandel med övriga insatsvaror

4677

Partihandel med avfallsprodukter och skrot

46771

Partihandel med uttjänta fordon

46772

Partihandel med metallavfall och metallskrot

46773

Partihandel med avfall och skrot av icke-metall

469 , 4690 , 46900

Övrig partihandel

47

Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar

471

Butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment

4711

Butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak

47111

Varuhus och stormarknader med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak

47112

Livsmedelsbutiker med brett sortiment

4719

Andra butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment

47191

Andra varuhus och stormarknader

47199

Övriga butiker med brett sortiment

472

Specialiserade livsmedelsbutiker samt systembutiker och tobaksaffärer

4721 , 47210

Frukt- och grönsaksaffärer

4722 , 47220

Kött- och charkuteriaffärer

4723 , 47230

Fiskaffärer

4724

Bröd- och konfektyrbutiker

47241

Brödbutiker

47242

Konfektyrbutiker

4725 , 47250

Systembutiker

4726 , 47260

Tobaksaffärer

4729

Andra specialbutiker med livsmedel

47291

Hälsokostbutiker

47299

Övriga specialbutiker med livsmedel

473 , 4730 , 47300

Bensinstationer

474

Butiker för informations- och kommunikationsutrustning

4741 , 47410

Datorbutiker; data- och tv-spelsbutiker

4742 , 47420

Telebutiker

4743 , 47430

Radio- och TV-affärer

475

Butiker för heminredningsartiklar och husgeråd

4751 , 47510

Garn-, tyg- och sybehörsaffärer

4752

Butiker för bygg-, järn- och VVS-varor samt färger och glas

47521

Byggvaruhandel

47522

Järn- och VVS-varuhandel

47523

Färghandel

4753

Specialiserade butiker för mattor och inredningstextilier

47531

Tapet-, matt- och golvbeläggningshandel

47532

Hemtextilbutiker

4754 , 47540

Butiker för vitvaror och andra elektriska hushållsmaskiner och -apparater

4759

Butiker för möbler, belysnings- och heminredningsartiklar

47591

Möbelaffärer

47592

Kontorsmöbelhandel

47593

Bosättningsaffärer

47594

Butiker för belysningsartiklar

47595

Musikhandel

476

Butiker för kultur- och fritidsartiklar

4761 , 47610

Bokhandel

4762

Tidnings- och pappershandel

47621

Tidningshandel

47622

Pappershandel

4763 , 47630

Skiv- och videobutiker

4764

Sportaffärer

47641

Sportaffärer

47642

Cykelaffärer

47643

Båt- och båttillbehörshandel

4765 , 47650

Leksaksaffärer

477

Butiker för övriga hushållsvaror

4771

Klädesaffärer

47711

Affärer för herr-, dam- och barnkläder, blandat

47712

Herrklädesaffärer

47713

Damklädesaffärer

47714

Barnklädesaffärer

47715

Pälsaffärer

4772

Sko- och väskaffärer

47721

Skoaffärer

47722

Väskaffärer

4773 , 47730

Apotek

4774 , 47740

Sjukvårdsbutiker

4775 , 47750

Parfymaffärer

4776

Blomster- och trädgårdsvaruhandel; zooaffärer

47761

Blomster- och trädgårdsvaruhandel

47762

Zooaffärer

4777

Uraffärer och guldsmedsaffärer

47771

Uraffärer

47772

Guldsmedsaffärer

4778

Butikshandel med andra nya varor

47781

Optiker

47782

Fotoaffärer

47783

Konsthandel och gallerier

47784

Mynt- och frimärksaffärer

47789

Butiker med övrigt specialsortiment

4779

Antikvitetsaffärer och second hand-butiker m.m.

47791

Antikvitetsaffärer och antikvariat

47792

Second hand-butiker m.m.

47793

Auktioner i butik

478

Torg- och marknadshandel

4781 , 47810

Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak

4782 , 47820

Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon

4789 , 47890

Torg- och marknadshandel med övriga varor

479

Detaljhandel ej i butik, på torg eller marknad

4791

Postorderhandel och detaljhandel på Internet

47911

Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment

47912

Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror

47913

Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra mediavaror

47914

Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan elektronisk utrustning

47915

Postorderhandel och detaljhandel på Internet med sport- och fritidsutrustning

47916

Postorderhandel och detaljhandel på Internet med bosättningsvaror

47917

Auktioner på Internet

47919

Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor

4799

Övrig detaljhandel ej i butik, på torg eller marknad

47991

Provisionsdetaljhandel (ej auktioner)

47992

Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel

47993

Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor

47994

Auktioner ej i butik eller på Internet

47999

Övrig detaljhandel ej i butik

49

Landtransportföretag; rörtransportföretag

491 , 4910 , 49100

Järnvägsbolag, passagerartrafik

492 , 4920 , 49200

Järnvägsbolag, godstrafik

493

Kollektivtrafik- och linjebussföretag

4931

Kollektivtrafikföretag

49311

Linjebussföretag

49319

Övriga kollektivtrafikföretag

4932 , 49320

Taxiföretag

4939 , 49390

Charterbussföretag, bussföretag för fjärrtrafik

494

Åkerier och flyttfirmor

4941 , 49410

Åkerier

4942 , 49420

Flyttfirmor

495 , 4950 , 49500

Rörtransportföretag

501 , 5010

Havs- och kustsjöfartsrederier, passagerartrafik

50101

Havs- och kustsjöfartsrederier, reguljär passagerartrafik

50102

Havs- och kustsjöfartsrederier, icke reguljär passagerartrafik

502 , 5020

Havs- och kustsjöfartsrederier, godstrafik

50201

Havs- och kustsjöfartsrederier, reguljär godstrafik

50202

Havs- och kustsjöfartsrederier, icke reguljär godstrafik

503 , 5030

Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik

50301

Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, reguljär passagerartrafik

50302

Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, icke reguljär passagerartrafik

504 , 5040

Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik

50401

Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, reguljär godstrafik

50402

Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, icke reguljär godstrafik

51

Flygbolag

511 , 5110

Flygbolag, passagerartrafik

51101

Flygbolag, reguljär passagerartrafik

51102

Charter- och taxiflygbolag

512

Flygbolag, godstrafik och rymdfartsbolag

5121

Flygbolag, godstrafik

51211

Flygbolag, reguljär godstrafik

51212

Flygbolag, icke reguljär godstrafik

5122 , 51220

Rymdfartsbolag

52

Magasin och serviceföretag till transport

521 , 5210 , 52100

Centrallager och magasin

522

Serviceföretag till transport

5221

Serviceföretag till landtransport

52211

Bärgningsföretag för landtransport

52219

Övriga serviceföretag till landtransport

5222 , 52220

Hamnföretag och andra serviceföretag till sjötransport

5223 , 52230

Flygplatser och andra serviceföretag till lufttransport

5224

Godsterminaler

52241

Hamngodsterminaler

52249

Övriga godsterminaler

5229 , 52290

Övriga serviceföretag till transport

53

Post- och kurirföretag

531 , 5310 , 53100

Nationella posten

532 , 5320

Budbils-, kurir- och andra postföretag

53201

Andra postföretag

53202

Budbils- och kurirföretag

53203

Tidningsdistributionsföretag

55

Hotell, semesterbostäder, vandrarhem, campingplatser m.m.

551 , 5510

Hotell

55101

Hotell med restaurang

55102

Konferensanläggningar

55103

Hotell utan restaurang

552 , 5520

Semesterbyar, vandrarhem, stugbyar m.m.

55201

Vandrarhem m.m.

55202

Stugbyar m.m.

553 , 5530 , 55300

Campingplatser m.m.

559 , 5590 , 55900

Andra logier

56

Restauranger, cateringföretag, barer och pubar

561 , 5610 , 56100

Restauranger

562

Cateringföretag och centralkök

5621 , 56210

Cateringföretag för enskilda evenemang

5629

Andra cateringföretag och centralkök

56291

Personalmatsalar

56292

Centralkök för sjukhus

56293

Centralkök för skolor, omsorgs- och andra institutioner

56294

Cateringföretag för transportsektorn

56299

Övriga cateringföretag

563 , 5630 , 56300

Barer och pubar

58

Förlag

581

Bokförlag, tidningsförlag, tidskriftsförlag m.m.

5811 , 58110

Bokförlag

5812 , 58120

Utgivare av kataloger och sändlistor

5813

Tidningsförlag

58131

Dagstidningsförlag

58132

Annonstidningsförlag

5814 , 58140

Tidskriftsförlag

5819 , 58190

Andra förlag

582

Programvaruutgivare

5821 , 58210

Utgivare av dataspel

5829 , 58290

Utgivare av annan programvara

59

Film-, video och TV-programföretag, ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare

591

Film-, video och TV-programföretag

5911 , 59110

Produktionsbolag för film, video och TV-program

5912 , 59120

Bolag för efterproduktion av film, video och TV-program

5913 , 59130

Distributionsbolag för film-, video- och TV-program

5914 , 59140

Biografer

592 , 5920 , 59200

Ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare

601 , 6010 , 60100

Radiobolag

602 , 6020 , 60200

TV-bolag

61

Telekommunikationsbolag

611 , 6110 , 61100

Telekommunikationsbolag, trådbundet

612 , 6120 , 61200

Telekommunikationsbolag, trådlöst

613 , 6130 , 61300

Telekommunikationsbolag, satellit

619 , 6190 , 61900

Andra telekommunikationsbolag

62 , 620

Programvaruproducenter, datakonsulter o.d.

6201 , 62010

Programvaruproducenter

6202 , 62020

Datakonsulter

6203 , 62030

Företag för datordrifttjänster

6209 , 62090

Andra IT- och datatjänstföretag

63

Informationstjänstföretag

631

Dataservicebyråer, hostingföretag o.d.; webbportaler

6311 , 63110

Dataservicebyråer, hostingföretag o.d.

6312 , 63120

Webbportaler

639

Andra informationstjänstföretag

6391 , 63910

Nyhets- och bildbyråer

6399 , 63990

Övriga informationstjänstföretag

64

Banker och andra kreditinstitut

641

Banker

6411 , 64110

Riksbanken

6419 , 64190

Affärs- och sparbanker

642 , 6420

Holdingföretag

64201

Holdingföretag i finansiella koncerner

64202

Holdingföretag i icke-finansiella koncerner

643 , 6430

Fonder och liknande finansiella enheter

64301

Investeringsfonder

64309

Andra fonder och liknande finansiella enheter

649

Andra finansiella bolag

6491 , 64910

Finansiella leasingbolag

6492 , 64920

Andra kreditinstitut

6499

Övriga finansiella bolag

64991

Investment- och riskkapitalbolag

64992

Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning

64993

Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare

64999

Diverse övriga finansiella bolag

65

Försäkrings- och återförsäkringsbolag, pensionsfonder

651

Försäkringsbolag

6511

Livförsäkringsbolag

65111

Fondförsäkringsbolag

65119

Övriga livförsäkringsbolag

6512 , 65120

Skadeförsäkringsbolag

652 , 6520 , 65200

Återförsäkringsbolag

653 , 6530 , 65300

Pensionsfonder

66

Serviceföretag till finans- och försäkringsverksamhet

661

Serviceföretag till finansverksamhet

6611 , 66110

Administrativa serviceföretag till finansiella marknader

6612 , 66120

Fondkommissionärer m.fl.

6619 , 66190

Andra serviceföretag till finansverksamhet

662

Serviceföretag till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet

6621 , 66210

Risk- och skadebedömningsbolag

6622 , 66220

Försäkringsmäklare

6629 , 66290

Andra serviceföretag till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet

663 , 6630

Fondförvaltare

66301

Förvaltare av investeringsfonder

66309

Andra fondförvaltare

68

Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare

681 , 6810 , 68100

Handel med egna fastigheter

682 , 6820

Förvaltare av egna eller arrenderade fastigheter

68201

Fastighetsbolag, bostäder

68202

Fastighetsbolag, industrilokaler

68203

Fastighetsbolag, andra lokaler

68204

Bostadsrättsföreningar

68209

Övriga fastighetsbolag

683

Fastighetsförmedlare och fastighetsförvaltare på uppdrag

6831 , 68310

Fastighetsförmedlare

6832 , 68320

Fastighetsförvaltare på uppdrag

69

Juridiska och ekonomiska konsultbyråer

691 , 6910

Juridiska konsultbyråer

69101

Advokatbyråer

69102

Juridiska byråer m.m.

69103

Patentbyråer m.m.

692 , 6920

Ekonomiska konsultbyråer

69201

Redovisnings- och bokföringsbyråer

69202

Revisionsbyråer

69203 , 70

Skatterådgivningsbyråer

701 , 7010 , 70100

Huvudkontor

702

Konsultbyråer inom PR och kommunikation samt företags organisation

7021 , 70210

Konsultbyråer avseende företags PR och kommunikation

7022 , 70220

Konsultbyråer avseende företags organisation

71

Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag

711

Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer o.d.

7111 , 71110

Arkitektkontor

7112

Tekniska konsultbyråer o.d.

71121

Tekniska konsultbyråer inom bygg- och anläggningsteknik

71122

Tekniska konsultbyråer inom industriteknik

71123

Tekniska konsultbyråer inom elteknik

71124

Tekniska konsultbyråer inom energi-, miljö- och VVS-teknik

71129

Övriga tekniska konsultbyråer

712 , 7120 , 71200

Tekniska provnings- och analysföretag

72

Forsknings- och utvecklingsinstitutioner

721

Naturvetenskapliga och tekniska FoU-institutioner

7211 , 72110

Biotekniska FoU-institutioner

7219 , 72190

Andra naturvetenskapliga och tekniska FoU-institutioner

722 , 7220 , 72200

Samhällsvetenskapliga och humanistiska FoU-institutioner

73

Reklam- och marknadsföringsbyråer; marknadsundersökningsbyråer o.d.

731

Reklam- och marknadsföringsbyråer

7311

Reklambyråer o.d.

73111

Reklambyråer

73112

Direktreklamföretag

73119

Övriga reklamföretag

7312 , 73120

Mediebyråer o.d.

732 , 7320 , 73200

Marknads- och opinionsundersökningsföretag

74

Andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

741 , 7410

Specialiserade designföretag

74101

Industri- och produktdesignföretag

74102

Grafiska designföretag

74103

Inredningsarkitektföretag

742 , 7420

Fotoateljéer och fotolaboratorier

74201

Porträttfotoateljéer

74202

Reklamfotoateljéer

74203

Press- och övriga fotografer

74204

Fotolaboratorier

743 , 7430 , 74300

Översättnings- och tolkningsbyråer

749 , 7490 , 74900

Övriga företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

75 , 750 , 7500 , 75000

Veterinärkliniker

77

Uthyrningsfirmor

771

Motorfordonsuthyrare

7711 , 77110

Personbilsuthyrare

7712 , 77120

Lastbilsuthyrare

772

Uthyrare av hushållsartiklar och varor för personligt bruk

7721 , 77210

Uthyrare av fritids- och sportutrustning

7722 , 77220

Uthyrare av videokassetter och dvd-skivor

7729 , 77290

Uthyrare av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk

773

Uthyrare av annan utrustning och andra maskiner och materiella tillgångar

7731 , 77310

Uthyrare av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap

7732 , 77320

Uthyrare av bygg- och anläggningsmaskiner

7733 , 77330

Uthyrare av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer)

7734 , 77340

Fartygsuthyrare

7735 , 77350

Flygplansuthyrare

7739 , 77390

Uthyrare av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar

774 , 7740 , 77400

Leasinggivare av immateriell egendom och liknande produkter

78

Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag o.d.

781 , 7810 , 78100

Arbetsförmedlingar och rekryteringsföretag

782 , 7820 , 78200

Personaluthyrningsföretag

783 , 7830 , 78300

Företag för övrigt tillhandahållande av personalfunktioner

79

Resebyråer och researrangörer; turistbyråer

791

Resebyråer och researrangörer

7911 , 79110

Resebyråer

7912 , 79120

Researrangörer

799 , 7990 , 79900

Turistbyråer o.d.

801 , 8010 , 80100

Företag för bevakning och säkerhetstjänst

802 , 8020 , 80200

Företag för säkerhetssystemtjänster

803 , 8030 , 80300

Detektivbyråer

81

Företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor

811 , 8110 , 81100

Fastighetsserviceföretag

812

Rengörings- och städföretag o.d.

8121 , 81210

Städföretag

8122

Andra rengöringsföretag för byggnader och industrier

81221

Företag för rengöring av byggnader

81222

Skorstensfejare

8129 , 81290

Andra rengörings- och städföretag

813 , 8130 , 81300

Företag för skötsel och underhåll av grönytor

82

Kontors- och andra företagstjänstföretag

821

Kontorstjänstföretag

8211 , 82110

Kontorsservicebyråer

8219 , 82190

Byråer för kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster

822 , 8220 , 82200

Telefonserviceföretag (callcenterföretag)

823 , 8230 , 82300

Arrangörer av kongresser och mässor

829

Andra företagstjänstföretag

8291 , 82910

Inkasso- och kreditupplysningsföretag

8292 , 82920

Förpackningsfirmor

8299 , 82990

Övriga företagstjänstföretag

84

Civila myndigheter och försvaret

841

Förvaltningsmyndigheter

8411

Övergripande förvaltningsmyndigheter

84111

Stats- och kommunledande, lagstiftande och planerande organ

84112

Inspekterande, kontrollerande och tillståndsgivande myndigheter

84113

Skatteförvaltningen och kronofogdemyndigheter

84114

Informationsverk

84115

Stödmyndigheter till offentlig förvaltning

8412

Myndigheter som administrerar vård, utbildning, kulturell verksamhet och annan samhällsservice

84121

Myndigheter som administrerar grundskole- och gymnasieskoleutbildning

84122

Myndigheter som administrerar universitets- och högskoleutbildning samt forskning

84123

Myndigheter som administrerar hälso- och sjukvård

84124

Myndigheter som administrerar social verksamhet

84125

Myndigheter som administrerar program för kultur, miljö, boende

8413

Myndigheter som administrerar näringslivsprogram

84131

Myndigheter som administrerar infrastrukturprogram

84132

Myndigheter som administrerar program för jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

84133

Myndigheter som administrerar arbetsmarknadsprogram

84139

Myndigheter som administrerar andra näringslivsprogram

842

Utrikesförvaltningen, försvaret, domstolar och kriminalvårdsanstalter, polisen och brandförsvaret

8421 , 84210

Myndigheter som handlägger utrikes ärenden och biståndsverksamhet

8422

Totalförsvaret

84221

Militära försvaret

84222

Centrala militära myndigheter

84223

Civila försvaret och frivilligförsvaret

8423

Rättskipande myndigheter

84231

Åklagarväsende

84232

Domstolar

84233

Kriminalvårdsanstalter

8424 , 84240

Polisen

8425 , 84250

Myndigheter inom brand- och räddningsverksamhet

843 , 8430 , 84300

Försäkringskassa

85

Utbildningsväsendet

851 , 8510 , 85100

Förskolor

852 , 8520

Grundskolor

85201

Grundskolor och förskoleklasser

85202

Grundsärskolor

853

Gymnasieskolor

8531

Gymnasieskolans studieförberedande linjer m.m.

85311

Gymnasieskolans studieförberedande linjer

85312

Kommunala vuxenskolor o.d.

8532

Gymnasieskolans yrkesinriktade linjer m.m.

85321

Gymnasieskolans yrkesinriktade linjer

85322

Gymnasiesärskolor

85323

Andra gymnasieskolor

85324

Skolor för yrkesförarutbildning

854

Skolor för eftergymnasial utbildning

8541 , 85410

Skolor för eftergymnasial utbildning vid annat än universitet och högskola

8542 , 85420

Institutioner vid universitet och högskolor

855

Vuxenutbildnings- och övriga skolor

8551 , 85510

Sport- och fritidsskolor

8552

Musik-, dans- och övriga kulturskolor

85521

Kommunala kulturskolor

85522

Övriga musik-, dans- och kulturskolor

8553 , 85530

Trafikskolor

8559

Övriga utbildningsinstitut

85591

Utbildningsföretag m.m. för yrkesinriktad utbildning av arbetsmarknadsskäl

85592

Folkhögskolor

85593

Studieförbunden och frivilligorganisationernas utbildningsenheter

85594

Personalutbildningsinstitut

85599

Diverse övriga utbildningsinstitut

856 , 8560 , 85600

Stödföretag inom utbildningsväsendet

86

Enheter för hälso- och sjukvård

861 , 8610

Slutenvårdskliniker

86101

Slutenvårdskliniker för primärvård

86102

Slutenvårdskliniker för somatisk sjukvård

86103

Slutenvårdskliniker för psykiatrisk sjukvård

862

Hälso- och sjukvårdsmottagningar, tandläkarmottagningar

8621

Allmänpraktiserande läkarmottagningar

86211

Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.

86212

Andra allmänpraktiserande läkarmottagningar

8622

Specialistläkarmottagningar inom öppenvård

86221

Specialistläkarmottagningar inom öppenvård, på sjukhus

86222

Specialistläkarmottagningar inom öppenvård, ej på sjukhus

8623 , 86230

Tandläkarmottagningar

869 , 8690

Andra enheter för hälso- och sjukvård

86901

Medicinska laboratorier o.d.

86902

Företag för ambulanstransporter och ambulanssjukvård

86903

Distriktssköterskemottagningar, barnavårdscentraler o.d.

86904

Tandhygienistmottagningar

86905

Enheter för fysioterapeutisk verksamhet o.d.

86909

Andra öppna enheter för hälso- och sjukvård, utan läkare

87

Vårdhem och bostäder med omsorg

871 , 8710 , 87100

Vårdhem

872 , 8720

Hem med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem

87201

Hem med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder

87202

Hem med särskild service för barn och ungdomar med missbruksproblem

87203

Hem med särskild service för vuxna med missbruksproblem

873 , 8730

Servicehus, gruppbostäder o.d. för äldre och funktionshindrade personer

87301

Servicehus, servicelägenheter för äldre samt ålderdomshem

87302

Gruppbostäder o.d. för funktionshindrade personer

879 , 8790

Andra enheter för vård och omsorg med boende

87901

Hem för barn och ungdomar med sociala problem

87902

Kvinnohus, övernattningshem för hemlösa o.d.

88

Sociala öppenvårdsenheter, socialkontor

881 , 8810

Hemtjänst, dagcentraler o.d. för äldre och funktionshindrade personer

88101

Hemtjänst, dagcentraler o.d. för äldre

88102

Hemtjänst, dagcentraler, personlig assistans o.d. för funktionshindrade personer

889

Byråer för öppna sociala insatser, socialkontor o.d.

8891 , 88910

Familjedaghem, fritidshem o.d.

8899

Övriga byråer för öppna sociala insatser, socialkontor o.d.

88991

Byråer för öppna sociala insatser för barn och ungdomar

88992

Dagcentraler o.d. för vuxna missbrukare

88993

Socialkontor o.d.

88994

Humanitära hjälporganisationer

88995 , 90 , 900

Flyktingförläggningar

9001 , 90010

Producenter av konstnärliga, litterära och artistiska verk

9002 , 90020

Stödföretag till artistisk verksamhet

9003 , 90030

Enskilda artister, författare, journalister m.fl.

9004 , 90040

Teater- och konserthusföretag o.d.

91 , 910

Bibliotek, arkiv och museer m.m.

9101

Bibliotek och arkiv

91011

Bibliotek

91012

Arkiv

9102 , 91020

Museer

9103 , 91030

Kulturminnesinstitutioner

9104 , 91040

Botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat

92 , 920 , 9200 , 92000

Spel- och vadhållningsföretag

93

Sport-, fritids- och nöjesanläggningar

931

Sportanläggningar och idrottsföreningar

9311

Sportanläggningar

93111

Skidsportanläggningar

93112

Golfbanor, golfklubbar

93113

Motorbanor

93114

Trav- och galoppbanor

93119

Sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar

9312 , 93120

Sportklubbar och idrottsföreningar

9313 , 93130

Gymanläggningar

9319

Professionella idrottsutövare, sportarrangörer, sportadministratörer o.d.

93191

Tävlingsstall

93199

Professionella idrottsutövare, sportarrangörer, sportadministratörer

932

Fritids- och nöjesanläggningar

9321 , 93210

Nöjes- och temaparker

9329 , 93290

Övriga fritids- och nöjesanläggningar

94

Intresseorganisationer och religiösa samfund

941

Bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer

9411

Bransch- och arbetsgivarorganisationer

94111

Branschorganisationer

94112

Arbetsgivarorganisationer

9412 , 94120

Yrkesorganisationer

942 , 9420 , 94200

Arbetstagarorganisationer

949

Religiösa samfund och andra intresseorganisationer

9491 , 94910

Religiösa samfund

9492 , 94920

Politiska partier och organisationer

9499 , 94990

Andra intresseorganisationer

95

Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar

951

Reparationsverkstäder för datorer och kommunikationsutrustning

9511 , 95110

Reparationsverkstäder för datorer och kringutrustning

9512 , 95120

Reparationsverkstäder för kommunikationsutrustning

952

Reparationsverkstäder för hushållsartiklar och personliga artiklar

9521 , 95210

Reparationsverkstäder för hemelektronik

9522 , 95220

Reparationsverkstäder för hushållsapparater samt utrustning för hem och trädgård

9523 , 95230

Skomakerier, klackbarer m.m.

9524 , 95240

Möbeltapetserare m.m.

9525 , 95250

Reparationsverkstäder för ur och guldsmedsvaror

9529 , 95290

Reparationsverkstäder för andra hushållsartiklar och personliga artiklar

96 , 960

Andra konsumenttjänstföretag

9601

Tvätterier

96011

Industri- och institutionstvätterier

96012

Konsumenttvätterier

9602

Frisör- och skönhetssalonger

96021

Frisörsalonger

96022

Skönhetssalonger

9603 , 96030

Begravningsbyråer m.m.

9604 , 96040

Inrättningar för kroppsvård

9609 , 96090

Övriga konsumenttjänstföretag

97 , 970 , 9700 , 97000

Förvärvsarbete i hushåll

98

Hushållsproducenter av diverse varor för eget bruk

981 , 9810 , 98100

Hushållsproducenter av diverse varor för eget bruk

982 , 9820 , 98200

Hushållsproducenter av diverse tjänster för eget bruk

99 , 990 , 9900 , 99000

Internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

9 , 0 , ,

Huvudnäring okänd

Sveriges Företagslista AB