tr?id=792458910827189&ev=PageView&noscript=1 Branscher A-Ö - | Niaz.se
 

Branscher A-Ö

Det som visas i sökfunktionen för SNI 2012 används i första hand av Företagsdatabas och Skatteverket.Om du vill veta vilken SNI-kod ditt registrerade företag har, titta på registreringsbeviset från Skatteverket. För att hitta SNI-koder för din verksamhet

SNI
Benämning
1

Jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk

11

Växtodlare av ett- och tvååriga växter

111 , 1110

Odlare av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter

112 , 1120

Risodlare

113

Odlare av grönsaker, rotfrukter m.m.

1131

Potatisodlare

1132

Sockerbetsodlare

1133

Odlare av grönsaker på friland

1134

Odlare av grönsaker i växthus

1135

Svampodlare m.fl.

114 , 1140

Sockerrörsodlare

115 , 1150

Tobaksodlare

116 , 1160

Fiberväxtodlare

119

Odlare av andra ett- och tvååriga växter

1191

Odlare av prydnadsväxter i växthus

1199

Odlare av övriga ett- och tvååriga växter

12

Odlare av fleråriga växter

121 , 1210

Druvodlare

122 , 1220

Odlare av tropiska och subtropiska frukter

123 , 1230

Citrusfruktodlare

124 , 1240

Odlare av kärn- och stenfrukter

125 , 1250

Odlare av andra frukter och bär samt nötter

126 , 1260

Odlare av oljehaltiga frukter

127 , 1270

Odlare av växter för dryckesframställning

128 , 1280

Odlare av kryddväxter, drog- och medicinalväxter

129 , 1290

Odlare av andra fleråriga växter

13 , 130

Odlare av plantskoleväxter

1301

Odlare av plantskoleväxter i växthus

1302

Odlare av plantskoleväxter m.m. på friland

14

Djurskötselföretag

141 , 1410

Mjölkproducenter

142 , 1420

Nötköttsproducenter

143 , 1430

Stuterier och andra hästuppfödare m.fl.

144 , 1440

Uppfödare av kameler och kameldjur

145 , 1450

Får- och getuppfödare

146

Svinuppfödare

1461

Smågrisuppfödare

1462

Slaktsvinsuppfödare

147

Äggproducenter och fjäderfäföretag

1471

Äggproducenter

1472

Fjäderfäföretag

149

Andra djuruppfödare

1491

Renskötare

1492

Uppfödare av sällskapsdjur

1499

Övriga djuruppfödare

15 , 150 , 1500

Blandat jordbruk

16

Serviceföretag till jordbruk och bearbetning av skördade växter

161 , 1610

Serviceföretag till växtodling

162 , 1620

Serviceföretag till husdjurskötsel

163 , 1630

Företag för bearbetning av skördade växter

164 , 1640

Företag för bearbetning av utsäde

17 , 170 , 1700

Jägare och viltvårdare inkl. serviceföretag

2

Skogsbruksföretag

21 , 210

Skogsägare och skogsskötselföretag

2101

Skogsägare

2102

Skogsskötselföretag

2109

Övriga skogsbruksföretag

22 , 220 , 2200

Avverkningsföretag

23 , 230 , 2300

Insamlare av annat vilt växande skogsmaterial än trä

24 , 240

Serviceföretag till skogsbruk

2401

Virkesmätningsföreningar

2409

Övriga serviceföretag till skogsbruk

3

Fiskare och vattenbrukare

31

Fiskare

311

Saltvattenfiskare

3111

Trålfiskare, i saltvatten

3119

Övriga saltvattensfiskare

312 , 3120

Sötvattensfiskare

32

Vattenbrukare

321 , 3210

Fiskodlare, i saltvatten

322 , 3220

Fiskodlare, i sötvatten

5

Kolgruvor

51 , 510 , 5100

Stenkolsgruvor

52 , 520 , 5200

Brunkolsgruvor

6

Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas

61 , 610 , 6100

Industri för utvinning av råpetroleum

62 , 620 , 6200

Industri för utvinning av naturgas

7

Metallmalmsgruvor

71 , 710 , 7100

Järnmalmsgruvor

72

Andra metallmalmsgruvor än järnmalmsgruvor

721 , 7210

Uran- och toriumgruvor

729 , 7290

Andra metallmalmsgruvor

8

Annan industri för mineralutvinning

81

Stenbrott o.d.; sand-, grus-, berg- och lertäkter

811 , 8110

Natur-, kalk- och gipsstensbrott samt krita- och skifferbrott

812 , 8120

Sand-, grus-, berg- och lertäkter

89

Övriga mineralbrott och -täkter

891 , 8910

Brott för kemiska mineral

892 , 8920

Torvtäkter

893 , 8930

Industri för saltutvinning

899 , 8990

Diverse övrig industri för mineralutvinning

9

Serviceföretag till utvinning

91 , 910 , 9100

Serviceföretag till råpetroleum- och naturgasutvinning

99 , 990 , 9900

Serviceföretag till annan utvinning

101

Slakterier och köttvaruindustri

1011

Kreatursslakterier, köttstyckerier

10111

Kreatursslakterier

10112

Köttstyckerier

1012 , 10120

Fjäderfäslakterier

1013 , 10130

Charkuterier och annan industri för köttvaror

102 , 1020 , 10200

Fiskberedningsindustri

103

Frukt-, bär- och grönsaksindustri

1031 , 10310

Potatisindustri

1032 , 10320

Juice- och saftindustri

1039 , 10390

Annan frukt-, bär- och grönsaksindustri

104

Olje- och fettvaruindustri

1041 , 10410

Industri för oljor och fetter

1042 , 10420

Matfettsindustri

105

Mejerier och glassindustri

1051

Mejerier

10511

Ostindustri

10519

Annan mejerivaruindustri

1052 , 10520

Glassindustri

106

Kvarnprodukt- och stärkelseindustri

1061

Kvarnproduktindustri

10611

Kvarnar

10612

Industri för frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter

1062 , 10620

Stärkelseindustri

107

Industri för bageri- och mjölprodukter

1071 , 10710

Bagerier

1072

Knäckebröds- och kexindustri

10721

Knäckebrödsindustri

10722

Industri för kex och konserverade bakverk

1073 , 10730

Industri för pastaprodukter

108

Annan livsmedelsindustri

1081 , 10810

Sockerindustri

1082

Choklad- och konfektindustri

10821

Sockerkonfektyrindustri

10822

Choklad- och chokladkonfektyrindustri

1083 , 10830

Kaffe- och teindustri

1084 , 10840

Industri för senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel

1085 , 10850

Industri för lagad mat och färdigrätter

1086 , 10860

Industri för homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat

1089 , 10890

Övrig livsmedelsindustri

109

Industri för beredda djurfoder

1091 , 10910

Industri för beredda fodermedel

1092 , 10920

Industri för mat till sällskapsdjur

11 , 110

Dryckesvaruindustri

1101 , 11010

Spritdrycksindustri

1102 , 11020

Vinindustri

1103 , 11030

Cider- och annan fruktvinindustri

1104 , 11040

Industri för andra icke-destillerade jästa drycker

1105 , 11050

Ölbryggerier

1106 , 11060

Mälterier

1107 , 11070

Mineralvatten- och läskedrycksindustri

12 , 120 , 1200 , 12000

Tobaksindustri

13

Textilindustri

131 , 1310 , 13100

Garnindustri

132 , 1320 , 13200

Väverier

133 , 1330 , 13300

Blekerier, färgerier, textiltryckerier och andra textilberedningsverk

139

Annan textilieindustri

1391 , 13910

Trikåväverier

1392

Industri för sydda textilvaror utom beklädnadsvaror

13921

Industri för gardiner, sängkläder och linnevaror

13922

Industri för presenningar, tält, segel o.d.

1393 , 13930

Mattindustri

1394 , 13940

Tågvirkes- och bindgarnsindustri

1395 , 13950

Industri för bondad duk

1396 , 13960

Industri för andra tekniska textilier och industritextilier

1399 , 13990

Övrig textilieindustri

14

Beklädnadsindustri

141

Läderbeklädnadsindustri

1411 , 14110

Läderbeklädnadsindustri

1412 , 14120

Industri för arbets-, skydds- och överdragskläder

1413 , 14130

Industri för andra gång- och ytterkläder

1414 , 14140

Industri för underkläder, skjortor och blusar

1419 , 14190

Industri för andra beklädnadsvaror och tillbehör

142 , 1420 , 14200

Pälsindustri

143

Trikåvaruindustri

1431 , 14310

Strumpindustri

1439 , 14390

Annan trikåvaruindustri

15

Industri för läder och lädervaror

151

Garverier; industri för reseffekter, handväskor, skodon o.d.

1511 , 15110

Garverier

1512 , 15120

Industri för reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m.

152 , 1520 , 15200

Skoindustri

16

Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler

161 , 1610

Sågverk och hyvlerier

16101

Sågverk

16102

Hyvlerier

16103

Träimpregneringsverk

162

Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d.

1621 , 16210

Industri för fanér och träbaserade skivor

1622 , 16220

Industri för sammansatta parkettgolv

1623

Industri för andra byggnads- och inredningssnickerier

16231

Industri för monteringsfärdiga trähus

16232

Industri för trädörrar

16233

Industri för träfönster

16239

Industri för övriga byggnads- och inredningssnickerier

1624 , 16240

Träförpackningsindustri

1629

Övrig trävaruindustri samt industri för varor av kork, halm,

16291

Industri för förädlade trädbränslen

16292

Övrig trävaruindustri

16293

Industri för varor av kork, halm, rotting o.d.

17

Massa-, pappers- och pappersvaruindustri

171

Massa-, pappers- och pappindustri

1711

Massaindustri

17111

Industri för mekanisk eller halvkemisk massa

17112

Sulfatmassaindustri

17113

Sulfitmassaindustri

1712

Pappers- och pappindustri

17121

Tidnings- och journalpappersindustri

17122

Annan tryckpappersindustri

17123

Kraftpappers- och kraftpappindustri

17129

Övrig pappers- och pappindustri

172

Industri för pappers- och pappvaror

1721

Industri för wellpapp och pappers- och pappförpackningar

17211

Wellpappindustri

17219

Övrig industri för pappers- och pappförpackningar

1722 , 17220

Industri för hushålls- och hygienartiklar av papper

1723 , 17230

Industri för skrivpapper, kuvert o.d.

1724 , 17240

Tapetindustri

1729 , 17290

Industri för andra pappers- och pappvaror

18

Grafisk och annan reproduktionsindustri

181

Grafisk industri

1811 , 18110

Dagstidningstryckerier

1812

Andra tryckerier

18121

Tidskriftstryckerier

18122

Boktryckerier, övriga tryckerier

1813 , 18130

Prepress- och premediaföretag

1814 , 18140

Bokbinderier m.m.

182 , 1820 , 18200

Företag för reproduktion av inspelningar

19

Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

191 , 1910 , 19100

Industri för stenkolsprodukter

192 , 1920 , 19200

Petroleumraffinaderier

201

Industri för baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i obearbetad form

2011 , 20110

Industri för industrigaser

2012 , 20120

Industri för färgämnen

2013 , 20130

Industri för andra oorganiska baskemikalier

2014 , 20140

Industri för andra organiska baskemikalier

2015 , 20150

Industri för gödselmedel och kväveprodukter

2016 , 20160

Basplastindustri

2017 , 20170

Industri för syntetiskt basgummi

202 , 2020 , 20200

Industri för bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter

203 , 2030 , 20300

Industri för färg, lack och tryckfärg m.m.

204

Industri för rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar

2041 , 20410

Tvättmedelsindustri

2042 , 20420

Parfym- och toalettartikelsindustri

205

Annan kemisk industri

2051 , 20510

Sprängämnesindustri

2052 , 20520

Limindustri

2053 , 20530

Industri för eteriska oljor

2059 , 20590

Industri för övriga kemiska produkter

206 , 2060 , 20600

Konstfiberindustri

21

Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel

211 , 2110 , 21100

Industri för farmaceutiska basprodukter

212 , 2120 , 21200

Läkemedelsindustri

22

Gummi- och plastvaruindustri

221

Gummivaruindustri

2211 , 22110

Industri för däck och slangar; regummeringsindustri

2219 , 22190

Annan gummivaruindustri

222

Plastvaruindustri

2221 , 22210

Industri för plasthalvfabrikat

2222 , 22220

Plastförpackningsindustri

2223 , 22230

Byggplastvaruindustri

2229 , 22290

Annan plastvaruindustri

23

Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter

231

Glas- och glasvaruindustri

2311 , 23110

Planglasverk

2312 , 23120

Industri för bearbetat planglas

2313 , 23130

Industri för buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas

2314 , 23140

Glasfiberindustri

2319 , 23190

Annan glasvaruindustri

232 , 2320 , 23200

Industri för eldfasta keramiska produkter

233

Industri för byggmaterial av lergods

2331 , 23310

Industri för keramiska golv- och väggplattor

2332 , 23320

Industri för murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel

234

Industri för andra porslinsprodukter och keramiska produkter

2341 , 23410

Industri för keramiska hushålls- och prydnadsartiklar

2342 , 23420

Industri för keramiska sanitetsartiklar

2343 , 23430

Industri för keramiska isolatorer o.d.

2344 , 23440

Industri för andra tekniska keramiska produkter

2349 , 23490

Industri för andra keramiska produkter

235

Cement-, kalk- och gipsindustri

2351 , 23510

Cementindustri

2352 , 23520

Kalk- och gipsindustri

236

Betong-, cement- och gipsvaruindustri

2361 , 23610

Industri för byggnadsbetongvaror

2362 , 23620

Industri för byggvaror av gips

2363 , 23630

Industri för fabriksblandad betong

2364 , 23640

Murbruksindustri

2365 , 23650

Industri för fibercementvaror

2369 , 23690

Annan betong-, cement- och gipsvaruindustri

237 , 2370

Stenhuggerier; stenvaruindustri

23701

Byggnadsstenhuggerier; industri för byggnadsstenvaror

23709

Prydnadsstenhuggerier; industri för prydnadsstenvaror

239

Industri för slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter

2391 , 23910

Slipmedelsindustri

2399

Industri för övriga icke-metalliska mineraliska produkter

23991

Sten- och mineralullsindustri

23999

Diverse övrig industri för icke-metalliska mineraliska produkter

24

Stål- och metallverk

241 , 2410 , 24100

Järn- och stålverk

242 , 2420 , 24200

Industri för stålrör

243

Industri för annan primärbearbetning av järn och stål

2431 , 24310

Kalldragerier för stålstång

2432 , 24320

Kallvalsverk för stålband

2433 , 24330

Industri för kallformning av stål

2434 , 24340

Dragerier för ståltråd

244

Metallverk för andra metaller än järn

2441 , 24410

Ädelmetallverk

2442 , 24420

Aluminiumverk

2443 , 24430

Metallverk för bly, zink och tenn

2444 , 24440

Kopparverk

2445 , 24450

Andra metallverk

2446 , 24460

Kärnbränsleindustri

245

Järn- och metallgjuterier

2451 , 24510

Järngjuterier

2452 , 24520

Stålgjuterier

2453 , 24530

Lättmetallgjuterier

2454 , 24540

Andra metallgjuterier

25

Industri för metallvaror utom maskiner och apparater

251

Byggnadsmetallvaruindustri

2511 , 25110

Industri för metallstommar och delar därav

2512 , 25120

Industri för dörrar och fönster av metall

252

Industri för cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall

2521 , 25210

Industri för radiatorer och pannor för centraluppvärmning

2529 , 25290

Industri för andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall

253 , 2530 , 25300

Industri för ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning

254 , 2540 , 25400

Vapen- och ammunitionsindustri

255 , 2550 , 25500

Industri för smidning, pressning, prägling och valsning av metall och för pulvermetallurgi

256

Industri för beläggning och överdragning av metall; verkstäder för metallegoarbeten

2561 , 25610

Industri för beläggning och överdragning av metall

2562 , 25620

Verkstäder för metallegoarbeten

257

Industri för bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror

2571 , 25710

Industri för bestick

2572 , 25720

Industri för lås och gångjärn

2573 , 25730

Verktygs- och redskapsindustri

259

Annan metallvaruindustri

2591 , 25910

Industri för stålfat o.d. behållare

2592 , 25920

Industri för lättmetallförpackningar

2593 , 25930

Industri för metalltrådvaror, kedjor och fjädrar

2594 , 25940

Industri för nitar och skruvar

2599

Övrig metallvaruindustri

25991

Industri för diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för byggändamål

25999

Diverse övrig metallvaruindustri

26

Industri för datorer, elektronikvaror och optik

261

Industri för elektroniska komponenter och kretskort

2611 , 26110

Industri för elektroniska komponenter

2612 , 26120

Industri för kretskort

262 , 2620 , 26200

Industri för datorer och kringutrustning

263 , 2630 , 26300

Industri för kommunikationsutrustning

264 , 2640 , 26400

Industri för hemelektronik

265

Industri för instrument och apparater för mätning, provning och navigering; urindustri

2651 , 26510

Industri för instrument och apparater för mätning, provning och navigering

2652 , 26520

Urindustri

266 , 2660 , 26600

Industri för strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning

267 , 2670 , 26700

Industri för optiska instrument och fotoutrustning

268 , 2680 , 26800

Industri för magnetiska och optiska medier

27

Industri för elapparatur

271

Industri för elmotorer, generatorer och transformatorer samt eldistributions- och elkontrollapparater

2711 , 27110

Industri för elmotorer, generatorer och transformatorer

2712 , 27120

Industri för eldistributions- och elkontrollapparater

272 , 2720 , 27200

Batteri- och ackumulatorindustri

273

Industri för ledningar, kablar och kabeltillbehör

2731 , 27310

Industri för optiska fiberkablar

2732 , 27320

Industri för andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar

2733 , 27330

Industri för kabeltillbehör

274 , 2740 , 27400

Industri för belysningsarmatur

275

Industri för hushållsmaskiner och hushållsapparater

2751 , 27510

Industri för hushållsmaskiner och hushållsapparater

2752 , 27520

Industri för icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater

279 , 2790 , 27900

Industri för annan elapparatur

28

Övrig maskinindustri

281

Industri för maskiner för allmänt ändamål

2811 , 28110

Industri för motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon

2812 , 28120

Industri för fluidteknisk utrustning

2813 , 28130

Industri för andra pumpar och kompressorer

2814 , 28140

Industri för andra kranar och ventiler

2815 , 28150

Industri för lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring

282

Industri för andra maskiner för allmänt ändamål

2821 , 28210

Industri för ugnar och brännare

2822 , 28220

Industri för lyft- och godshanteringsanordningar

2823 , 28230

Industri för kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)

2824 , 28240

Industri för motordrivna handverktyg

2825 , 28250

Industri för maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll

2829 , 28290

Industri för maskiner för allmänt ändamål

283 , 2830 , 28300

Industri för jord- och skogsbruksmaskiner

284

Industri för maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner

2841 , 28410

Industri för verktygsmaskiner för metallbearbetning

2849 , 28490

Industri för övriga verktygsmaskiner

289

Industri för andra specialmaskiner

2891 , 28910

Industri för maskiner för metallurgi

2892 , 28920

Industri för gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner

2893 , 28930

Industri för maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror

2894 , 28940

Industri för maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror

2895 , 28950

Industri för maskiner för produktion av massa, papper och papp

2896 , 28960

Industri för maskiner för gummi och plast

2899 , 28990

Industri för övriga specialmaskiner

29

Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

291 , 2910

Motorfordonsindustri

29101

Personbilsindustri

29102

Lastbilsindustri

292 , 2920 , 29200

Industri för karosserier för motorfordon; industri för släpfordon och påhängsvagnar

293

Industri för delar och tillbehör till motorfordon

2931 , 29310

Industri för elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon

2932 , 29320

Industri för andra delar och tillbehör till motorfordon

301

Skeppsvarv och båtbyggerier

3011 , 30110

Skeppsvarv

3012 , 30120

Fritidsbåtbyggerier

302 , 3020 , 30200

Rälsfordonsindustri

303 , 3030 , 30300

Flygplansindustri

304 , 3040 , 30400

Industri för militära stridsfordon

309

Industri för övriga transportmedel

3091 , 30910

Motorcykelindustri

3092 , 30920

Industri för cyklar och invalidfordon

3099 , 30990

Industri för diverse övriga transportmedel

31 , 310

Möbelindustri

3101

Industri för kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinredningar

31011

Industri för kontors- och butiksmöbler

31012

Industri för kontors- och butiksinredningar

3102

Industri för köksmöbler och köksinredningar

31021

Köksmöbelindustri

31022

Köksinredningsindustri

3103 , 31030

Madrassindustri